Motiv

Kontakt

Bei Fragen bezüglich...

Tickets wenden Sie sich bitte an:

Jena Tourist-Information
Markt 16
07743 Jena

Telefon: 03641 498060
Telefax: 03641 498055
E-Mail: tourist-info@jena.de
Internet: www.jenakultur.de

Akkreditierung, Interviews & Informationsmaterial wenden Sie sich bitte an:

JenaKultur
Mona Lunte
Knebelstraße 10
07743 Jena

Telefon: 03641 498285
E-Mail: mona.lunte@jena.de

Programm & Veranstalter wenden Sie sich bitte an:

JenaKultur
Carsten Müller
Knebelstraße 10
07743 Jena

Telefon: 03641 498280
E-Mail: sternstunden@jena.de